Show Menu

Екип

PSSC

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН ОТДЕЛ

PSSC

Николай Сибирски
Ръководител Административно-правен отдел
sibirski@pssc.bg

PSSC

Венка Пенкова
Юрисконсулт
penkova@pssc.bg

КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

PSSC

Инж. Ева Иванчева
Ръководител качество и организация на строителството
ivancheva@pssc.bg

PSSC

Николай Андреев
Инженер, технолог в Строителството
n.andreev@pssc.bg

АРХИТЕКТИ

PSSC

Арх. Зорница Георгиева
Архитект
zornitsa.georgieva@pssc.bg

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

PSSC

Ваня Гунева
Финансов мениджър
guneva@pssc.bg

PSSC

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pssc.bg

PSSC

Георги Ненков
Счетоводител
nenkov@pssc.bg

PSSC

Елена Мицина
Счетоводител
mitsina@pssc.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРИ И ТРЗ ОТДЕЛ

PSSC

инж.Лидия Петрова
Ръководител сектор Човешки ресурси
petrova@pssc.bg

PSSC

Мариана Бонева
Експерт ТРЗ
boneva@pssc.bg

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ И ПРОЕКТИ

PSSC

Валентина Димитрова
Оперативен мениджър
valentina.dimitrova@pssc.bg

PSSC

Албена Ангелова
Координатор – oфертен отдел
angelova@pssc.bg

PSSC

Инж. Георги Механджиев
Експерт офериране и договаряне
mehandzhiev@pssc.bg

PSSC

Инж. Али Юмеров
Експерт офериране и договаряне
yumerov@pssc.bg

PSSC

Ирина Миладинова
Специалист офериране и договаряне
miladinova@pssc.bg

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО

PSSC

Арх. Александър Кехайов
Проектов ръководител
a.kehayov@pssc.bg

PSSC

Инж. Димитър Кузманов
Обектов ръководител
kuzmanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Димитър Шарбановв
Проектов ръководител
sharbanov@pssc.bg

PSSC

Антонио Петров
Проектов ръководител
antonio.petrov@pssc.bg

PSSC

Любослав Данов
Технически ръководител
danov@pssc.bg

PSSC

Николай Иванов
Технически ръководител
nikolay.ivanov@pssc.bg

PSSC

Георги Трендафилов
Технически ръководител
trendafilov@pssc.bg

PSSC

Кристиан Ланзов
Технически ръководител
lanzov@pssc.bg

PSSC

Пламен Георгиев
Технически ръководител
plamen.georgiev@pssc.bg

PSSC

Инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pssc.bg

PSSC

Мая Кехайова
Специалист ПТО
m.kehayova@pssc.bg

PSSC

Инж. Румяна Божидарова Горчева
Специалист ПТО
r.milkova@pssc.bg

ЕКИП ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

PSSC

Инж. Илко Миланов
Директор Електроинсталации и електронни системи
milanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Боян Боянов
Ръководител проекти-строителство-ел.инсталации
boyanov@pssc.bg

PSSC

Станислав Динов
Технически ръководител
dinov@pssc.bg

PSSC

Михаил Георгиев
Технически ръководител
mihail.georgiev@pssc.bg

PSSC

Инж. Елвир Зелев
Специалист оферти-част Електро
zelev@pssc.bg

PSSC

Петър Попстоянов
Експерт системен софтуер на БД
popstoyanov@pssc.bg

PSSC

Нина Георгиева
Специалист ПТО Екип Електро
nina.georgieva@pssc.bg

ЕКИП ОВ и К

PSSC

Инж. Илия Николаев
Ръководител проекти ОВ и К
nikolaev@pssc.bg

PSSC

Инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител - ОВ и К
minchev@pssc.bg

ЕКИП "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

PSSC

Радостина Герашка
Ръководител ЗБУТ
gerashka@pssc.bg

PSSC

Венелин Зарев
Експерт ЗБУТ
zarev@pssc.bg

PSSC

Ивелин Симеонов
Експерт ЗБУТ
ivelin.simeonov@pssc.bg

PSSC

Стелиян Трояновски
Експерт ЗБУТ
troyanovski@pssc.bg

PSSC

Весела Велинова
Експерт ЗБУТ
velinova@pssc.bg

PSSC

Денислав Чаушев
Експерт ЗБУТ
chaushev@pssc.bg

СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА

PSSC

Инж. Мария Димова
Ръководител Снабдяване и Логистика
dimova@pssc.bg

PSSC

Денис Борисов
Специалист, доставки
denis.borisov@pssc.bg

PSSC

Инж. Екатерина Китова
Специалист, доставки
kitova@pssc.bg

PSSC

Делянa Стоянова
Специалист, доставки
d.stoyanova@pssc.bg

PSSC

Милчо Соколов
Специалист Логистика
sokolov@pssc.bg