Show Menu

Екип

PSSC

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО

PSSC

Валентина Димитрова
Оперативен мениджър
valentina.dimitrova@pssc.bg

PSSC

Паолина Славкова
Акаунт мениджър Кенар Резиденс
p.slavkova@pssc.bg

PSSC

Инж. Георги Механджиев
Обектов инженер
mehandzhiev@pssc.bg

PSSC

Инж. Али Юмеров
Обектов инженер
yumerov@pssc.bg

PSSC

Арх. Александър Кехайов
Проектов ръководител
a.kehayov@pssc.bg

PSSC

Антонио Петров
Проектов ръководител
antonio.petrov@pssc.bg

PSSC

Георги Трендафилов
Проектов ръководител
trendafilov@pssc.bg

PSSC

инж. Любомир Аврамов
Проектов ръководител
avramov@pssc.bg

PSSC

Инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител - ОВ и К
minchev@pssc.bg

PSSC

Кристиан Ланзов
Технически ръководител
lanzov@pssc.bg

PSSC

Надежда Симеонова
Технически ръководител
simeonova@pssc.bg

PSSC

Александър Павлов
Технически ръководител
pavlov@pssc.bg

PSSC

Цветан Даков
Помощник Технически ръководител
tsvetan.dakov@pssc.bg

PSSC

Инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pssc.bg

PSSC

Василена Илиева
Специалист ПТО
ilieva@pssc.bg

PSSC

Елена Борисова
Специалист ПТО
borisova@pssc.bg

PSSC

Никол Цонева
Специалист ПТО
tsoneva@pssc.bg

PSSC

Габриела Митева
Специалист ПТО
miteva@pssc.bg

PSSC

Михаела Пекунова
Специалист ПТО
pekunova@pssc.bg

PSSC

Галина Кукушка
Геодезист
kukushka@pssc.bg

АРХИТЕКТИ

PSSC

Цветелина Златева
Младши архитект
zlateva@pssc.bg

PSSC

Биляна Борисова
Младши архитект
biliyana.borisova@pssc.bg

ЕКИП ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

PSSC

Инж. Илко Миланов
Директор Електроинсталации и електронни системи
milanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Боян Боянов
Ръководител проекти-строителство-ел.инсталации
boyanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Ангел Ангелов
Ръководител проекти MEP
a.angelov@pssc.bg

PSSC

Станислав Динов
Технически ръководител
dinov@pssc.bg

PSSC

Михаил Георгиев
Технически ръководител
mihail.georgiev@pssc.bg

PSSC

Нина Георгиева
Специалист ПТО Екип Електро
nina.georgieva@pssc.bg

PSSC

Томас Боча
Специалист оферти-част Електро
bocha@pssc.bg

PSSC

Анатоли Михайлов
Експерт системен софтуер база данни
mihaylov@pssc.bg

ЕКИП "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

PSSC

Радостина Герашка
Ръководител ЗБУТ
gerashka@pssc.bg

PSSC

Венелин Зарев
Експерт ЗБУТ
zarev@pssc.bg

PSSC

Стелиян Трояновски
Експерт ЗБУТ
troyanovski@pssc.bg

PSSC

Весела Велинова
Експерт ЗБУТ
velinova@pssc.bg

PSSC

Денислав Чаушев
Експерт ЗБУТ
chaushev@pssc.bg

СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА

PSSC

Инж. Мария Димова
Ръководител Снабдяване и Логистика
dimova@pssc.bg

PSSC

Делянa Стоянова
Специалист доставки
d.stoyanova@pssc.bg

PSSC

Зорница Стоянова
Специалист доставки
zstoyanova@pssc.bg

PSSC

Милчо Соколов
Специалист Логистика
sokolov@pssc.bg

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

PSSC

Ваня Гунева
Финансов мениджър
guneva@pssc.bg

PSSC

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pssc.bg

PSSC

Георги Ненков
Счетоводител
nenkov@pssc.bg

PSSC

Елена Мицина
Счетоводител
mitsina@pssc.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРИ И ТРЗ ОТДЕЛ

PSSC

инж.Лидия Петрова
Ръководител сектор Човешки ресурси
petrova@pssc.bg

PSSC

Мариана Бонева
Експерт ТРЗ
boneva@pssc.bg

PSSC

Християна Петрова
Младши специалист ТРЗ
h.petrova@pipesystem.bg

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН ОТДЕЛ

PSSC

Зоя Боцева
Юрисконсулт
botseva@pssc.bg

PSSC

Далия Гецова
PR
getzova@pssc.bg

PSSC

Петя Манева
Офис Асистент
maneva@pssc.bg