Show Menu

Екип

PSSC

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО

PSSC

Валентина Димитрова
Оперативен мениджър
valentina.dimitrova@pssc.bg

PSSC

Паолина Славкова
Акаунт мениджър Кенар Резиденс
p.slavkova@pssc.bg

PSSC

Инж. Георги Механджиев
Обектов инженер
mehandzhiev@pssc.bg

PSSC

Инж. Али Юмеров
Обектов инженер
yumerov@pssc.bg

PSSC

Инж. Евгени Денов
Групов ръководител проекти
denov@pssc.bg

PSSC

Георги Трендафилов
Проектов ръководител
trendafilov@pssc.bg

PSSC

Инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител - ОВ и К
minchev@pssc.bg

PSSC

Кристиан Ланзов
Проектов ръководител
lanzov@pssc.bg

PSSC

инж. Цветан Даков
Технически ръководител
tsvetan.dakov@pssc.bg

PSSC

Теодора Караиванова
Помощник Технически ръководител
karaivanova@pssc.bg

PSSC

Галина Димова
Специалист ПТО
galina.dimova@pssc.bg

PSSC

Никол Цонева
Специалист ПТО
tsoneva@pssc.bg

PSSC

Габриела Митева
Специалист ПТО
miteva@pssc.bg

PSSC

Галина Кукушка
Геодезист
kukushka@pssc.bg

ЕКИП ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

PSSC

Инж. Илко Миланов
Директор Електроинсталации и електронни системи
milanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Боян Боянов
Ръководител проекти-строителство-ел.инсталации
boyanov@pssc.bg

PSSC

Инж. Ангел Ангелов
Ръководител проекти MEP
a.angelov@pssc.bg

PSSC

Михаил Георгиев
Технически ръководител
mihail.georgiev@pssc.bg

PSSC

Анатоли Михайлов
Експерт системен софтуер база данни
mihaylov@pssc.bg

ЕКИП "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

PSSC

Радостина Герашка
Ръководител ЗБУТ
gerashka@pssc.bg

PSSC

Денислав Чаушев
Експерт ЗБУТ
chaushev@pssc.bg

PSSC

Стелиян Трояновски
Експерт ЗБУТ
troyanovski@pssc.bg

PSSC

Георги Великов
Отговорник ЗБУТ
velikov@pssc.bg

PSSC

Нина Караджова
Отговорник ЗБУТ
karadzhova@pssc.bg

СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА

PSSC

Инж. Мария Димова
Ръководител Снабдяване и Логистика
dimova@pssc.bg

PSSC

Делянa Стоянова
Специалист доставки
d.stoyanova@pssc.bg

PSSC

Зорница Стоянова
Специалист доставки
zstoyanova@pssc.bg

PSSC

Пламена Янчева
Специалист ПТО-довършителни дейности
yancheva@pscolor.bg

PSSC

Милчо Соколов
Специалист Логистика
sokolov@pssc.bg

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

PSSC

Ваня Гунева
Финансов мениджър
guneva@pssc.bg

PSSC

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pssc.bg

PSSC

Георги Ненков
Счетоводител
nenkov@pssc.bg

PSSC

Елена Мицина
Счетоводител
mitsina@pssc.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРИ И ТРЗ ОТДЕЛ

PSSC

инж.Лидия Петрова
Ръководител сектор Човешки ресурси
petrova@pssc.bg

PSSC

Мариана Бонева
Експерт ТРЗ
boneva@pssc.bg

PSSC

Християна Петрова
Младши специалист ТРЗ
h.petrova@pipesystem.bg

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН ОТДЕЛ

PSSC

Зоя Боцева
Юрисконсулт
botseva@pssc.bg

PSSC

Далия Гецова
PR
getzova@pssc.bg

PSSC

Петя Манева
Офис Асистент
maneva@pssc.bg