Show Menu

СГРАДА НА УЛ. ПЕРСЕНК

Проектът предвижда изпълнение на шестетажна сграда и подземен гараж с монолитна, стоманобетонова конструкция. Сградата е ситуирана в УПИ VI-980,981,-за „Жс“, ПИ с идентификатор 68134.902.9101 по КККР, кв.173, м. „Лозенец“- III част, р-н. Лозенец, гр. София. Сградата има 1 подземно (паркинг) и 5 надземни нива до кота корниз, като е предвиден и подпокривен етаж(6). Автомобилният достъп се осъществява от улица „Персенк“ от юг чрез рампа към подземния паркинг и чрез покрит проход до гаражите, разположени на първи етаж от северната страна на сградата. Пешеходният достъп също е от юг, откъдето са разположени входът на сградата и входовете на двата магазина на първи етаж.

Фасадата е решена с плътни фасадни части изпълнени със зидове 25см керамични блокчета тип „POROTHERM 25 N+F”; пароизолация, топлоизолация от твърда каменна вата, каширана от външната страна, вентилируема фасада със собствена подконструкция и облицовка от естествен камък. Остъклените части са предвидени с прозорци и витрини от алуминиеви профили с прекъснат термомост и стъклопакети.

Сградата се намира в район, в който има градска топлопреносна мрежа. Предвидено е отоплението да се осъществява от абонатната станция, разположена в подземния етаж.В проекта е разработена вътрешна отоплителна инсталация с разпределителна мрежа и щрангове за захранване на колекторните групи. Отоплителната инсталация ще бъде водно – помпена с топлоносител – топла вода 60°С/40°С /по изисквания на Топлофикация -София/. Топлата вода за битови нужди също ще се осигурява от абонатната станция.   

PSSC
PSSC

Церемония "Първа копка"   

PSSC

СТАРТИРАХМЕ!

Да проследим напредъка към м. Февруари

Продължаваме напред

Други обекти